iConta24

TERMENI SI CONDITII

 1. Introducere

1.1 Acest site este operat de SC FACILITY ACCOUNT SRL, utilizator legal al MĂRCII iConta24 cu sediul în loc. Comanesti, com. Comanesti, str. – nr. 155, județ SUCEAVA, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J33/377/2017, codul fiscal nr. 37210737, reprezentată legal prin D-l MAIEREAN MIHAI ILIE, administrator.

1.2. Prezentele condiții sunt aplicabile serviciilor pe care ne-ați angajat să vi le furnizăm conform Contractului semnat. Prezentele Condiții Generale, Contractul și anexele acestuia reprezintă întregul contract încheiat între noi.

1.3. În eventualitatea unor neconcordanţe între Contract și Condițiile Generale, Condițiile Generale vor prevala, cu excepţia cazului în care Contractul modifică în mod expres orice prevedere a acestor condiții.

1.4. Prestatorul poate modifica periodic Condițiile Generale asociate Contractului. Condițiile actualizate vor fi disponibile pe pagina de web a Prestatorului.

1.5. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Clientului prin mijloacele de comunicare agreate de Părți. Accesarea sau utilizarea serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor Condiții Generale constituie acordul Clientului de a respecta Condițiile Generale astfel cum au fost modificate.

1.6 UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

1.7 Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate ICONTA24, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

1.8. DEFINITIILE TERMENILOR FOLOSITI în PREZENTUL DOCUMENT

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

CLIENT – clientul serviciilor de contabilitate livrate de iConta24;

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand iConta24;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

iConta24 – înseamnă denumirea de brand sub care se prezinta societatea SC FACILITY ACCOUNT SRL, dar și colaboratorii și partenerii acesteia;

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către iConta24 utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de iConta24, destinate utilizatorilor săi;

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand iConta24;

SITE WEB – înseamnă site-ul http://www. iConta24.com;

SECȚIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile http://www. iConta24.com/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). iConta24 nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului http://www. iConta24.com/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

CONTRACT: documentul scris si semnat de ambele parti prin care se agreeaza modul de colaborare si de prestare a  serviciilor de contabilitate de catre Prestator pentru Client

 1. Contul de utilizator

2.1. Serviciile vor fi furnizate de Prestatorul prin intermediul unei platforme software ce poate fi accesată de pe dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau iOS cât și prin accesarea online a platformei pe baza unui user-name și a unei parole dedicate Clientului.

Platformele folosite de catre Prestator:

Mega: https://mega.io/ 

Smartbill Conta: https://conta.smartbill.ro/

2.2. În vederea înregistrării contului de utilizator, Clientul este de acord să transmită Prestatorului anumite informații cu caracter personal care includ, printre altele, datele de identificare complete ale Clientului, datele de identificare ale reprezentanților săi legali, numele, adresa, adresa de email, numărul de telefon al persoanei desemnate de Client să țină legătura cu Prestatorul.

2.3. Clientul se va asigura că toate informațiile transmise sunt corecte, complete și actualizate.

2.4. Clientul se obligă să mențină în permanență caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului.

2.5. Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”Prestatorului, Clientul isi asuma faptul ca a citit, inteles si acceptat si Termenii si Conditiilor platformelor puse la dispozitie de la punctul 2.1.

2.6. UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia, fiind responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, dacă este cazul, UTILIZATORUL este de acord: 

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea să fie exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau iConta24 are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, iConta24 are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către S.C. FACILITY ACCOUNT SRL.

iConta24 nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB:

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL ca și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către iConta24 este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

–    comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;

–    comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;

–    comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;

–    restricționeze sau împiedică accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;

–    accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;

–    modificarea site-ului în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la site;

–    utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;

–    folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;

–    exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de iConta24, fără acordul iConta24 acordat în prealabil, în forma scrisa;

–    prezentarea că fiind o alta persoană sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictivă, inclusiv ca și colaborator al iConta24 sau reprezentant al iConta24;

–    transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile iConta24 sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către iConta24);

–    utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;

–    transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;

–    modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului;

–    eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;

–    comportamente de hărțuire în mediul online;

–    crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții iConta24;

–    folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul iConta24 prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;

–    culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;

–    încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către iConta24 recunoaște și este de acord că:

–    mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;

–    iConta24 nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;

–    iConta24 nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;

–    iConta24 are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea iConta24;

–    UTILIZATORUL nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la iConta24 în nici un caz.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor iConta24 și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența “look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de iConta24 și vor rămâne proprietatea exclusivă a iConta24.

UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea iConta24 a site-ului și conținutul acestuia.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv “Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale iConta24 și ale PARTENERILOR iConta24.

Mărcile comerciale pentru proprietatea iConta24, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de iConta24, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează iConta24.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a iConta24 sau PARTENERILOR iConta24.

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar iConta24 va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civila și / sau penală.

Mărcile comerciale inregistrate deținute de iConta24 pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

LINK-URI.

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului iConta24, se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.

Daca UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul iConta24. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, iConta24 nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că iConta24 oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.

Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul SC FACILITY ACCOUNT SRL SRL, și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri. iConta24 își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna iConta24 și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva iConta24 cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.

ACCESUL MINORILOR

iConta24 încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE.

Încălcarea acestor “Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură. 

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a iConta24, și fără o notificare prealabilă, că iConta24 poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORULUI la site sau la serviciile oferite de acesta, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă iConta24 consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile iConta24, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a iConta24, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

iConta24 nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar iConta24 nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea iConta24 și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că iConta24 încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

 În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze iConta24 la adresa de e-mail contact@iConta24.com, iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite iConta24 să contacteze UTILIZATORUL. iConta24 va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

 1. Serviciile

3.1. Prestatorul va presta Clientului serviciile de contabilitate detaliate în anexele la Contract, astfel cum acestea au fost agreate, pe toată durata de valabilitate a Contractului.

3.2. Clientul confirmă că serviciile solicitate Prestatorului, inclusiv rezultatul livrabil al acestora, corespunde cerințelor și nevoilor sale.

3.4. În măsura în care un aspect cu privire la care sunt acordate serviciile ia amploare, obiectul sau sfera serviciilor solicitate se va modifica. Ori de câte ori intervin asemenea situaţii, Prestatorul și Clientul vor stabili modificările ce urmează a fi aduse obiectului Serviciilor și Contractului.

 1. Livrarea

4.1. Livrabilele aferente serviciilor solicitate de către Client vor fi generate de Plaftorma pusa la dispozitie de Prestator

Serviciile se livreaza prin mail si/sau prin discutii verbale live sau telefonice prin raportarea cifrelor din balanta.

Livrarea serviciilor se efectueaza si prin depunerea declaratiilor la ANAF

4.2 Returul/Anularea

Avand in vedere faptul ca iConta24 presteaza servicii, acestea nu pot fi returnate.

In cazul unor lucrari mai complexe Clientul va achita un avans cuprins intre 15 si 50% din valoarea lucrarii. In cazul in care Clientul nu mai doreste lucrarea, acesta poate anula comanda iar avansul i se returneaza.

Anularea comenzii trebuie facuta cel putin cu 2 zile lucratoare inainte de inceperea efectiv a lucrarilor comandate.

 1. Procedura de “Know your client”

5.1. La cererea Prestatorului, Clientul are obligația să transmită Prestatorului informații sau clarificări cu privire la activitatea sa, beneficiarul real al activității, originea fondurilor folosite în cadrul grupului/structurii din care face parte precum și orice alte informații pe care Clientul le deține și pe care Prestatorul are obligația sau ar putea avea obligația să le dețină potrivit prevederilor legale sau de care Prestatorul are nevoie pentru a determina volumul și natura tranzacțiilor pe care Clientul le încheie sau pentru a presta serviciile agreate.

5.2. Clientul confirmă că nu desfășoară și nu va desfășura direct sau indirect activități de jocuri de noroc și nu este sau nu va fi implicat în activități în legătură cu arme de foc sau sex precum și în orice alte activități interzise de lege, inclusiv, dar fără a se limita la, activități de spălare a banilor, finanțare a grupurilor teroriste sau evaziune fiscală.

5.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a obține din surse publice informațiile necesare pentru confirmarea celor incluse în art. 5.2. Dacă, în urma acestor verificări independente există suspiciuni care să indice că prevederile art. 5.2. sunt încălcate, Prestatorul își rezervă dreptul de a înceta Contractul.

 1. Obligațiile Clientului

6.1. Clientul are obligația să determine serviciile care sunt adecvate nevoilor sale.

6.2. Transmiterea informațiilor și a documentelor de care Prestatorul are nevoie pentru prestarea serviciilor se va efectua exclusiv prin intermediul Platformei agreate de catre iConta24 și Client si, în mod excepțional, la cererea Prestatorului, vor putea fi utilizate și alte mijloace de transmitere a informațiilor.

Punctul 6.2 Se modifica din data de 01.09.2022

Transmiterea informațiilor și a documentelor de care Prestatorul are nevoie pentru prestarea serviciilor se va efectua exclusiv prin intermediul Platformei agreate de catre iConta24 și Client si, în mod excepțional, la cererea Prestatorului, vor putea fi utilizate și alte mijloace de transmitere a informațiilor. Prestatorul nu isi asuma raspunderea pentru neinregistrarea documentelor transmise prin alte forme digitale: mail, whatsapp, etc.

6.3. Clientul are obligația să se asigure că (i) toate informaţiile oferite Prestatorului sunt (a) furnizate prompt, (b) corecte (c) exacte (d) complete şi (e) și nu induc în eroare; şi (ii) toate premisele cuprinse în informaţiile primite de Prestator sunt corespunzătoare.

6.4. Deși serviciile Prestatorului nu implică o verificare a informațiilor puse la dispoziție de Client, acesta din urmă poate proceda uneori la verificarea lor.

6.5. Clientul are obligația să îi transmită Prestatorului toate documentele și informațiile necesare Prestatorului pentru a pregăti și depune orice documente la autoritățile competente sau pentru prestarea oricăror obligații în temeiul Contractului. Transmiterea informațiilor și a documentelor de către Client Prestatorului va avea loc după cum urmează:

 1. a) documente necesare prestării serviciilor agreate – imediat după data emiterii documentelor, dar nu mai târziu de a 15- zi lucrătoare a lunii urmatoarei celei emiterii documentului, cu excepția cazurilor în care conform legii există o obligație de prelucrare a informațiilor mai devreme, situație în care Clientul va transmite documentele de îndată;

  Litera a) se modifica incepand din 01.09.2022 cu urmatoarele mentiuni:

  Documente necesare prestării serviciilor agreate – imediat după data emiterii documentelor, dar nu mai târziu de a 5- zi lucrătoare a lunii urmatoarei celei emiterii documentului, cu excepția cazurilor în care conform legii există o obligație de prelucrare a informațiilor mai devreme, situație în care Clientul va transmite documentele de îndată;

  In cazul in care documentele se transmit mai tarziu decat a 5-a zi lucratoare mentionata mai sus, Clientul se obliga sa notifice Prestatorul faptul ca a incarcat documentele.

  Prestatorul va efectua ultima verificare a folderului de transfer documente din structura de sharepoint alocata Clientului in data de 15 a lunii pentru prestarea serviciilor lunii anterioare.

  In cazul in care in a 15-a zi, in folder nu sunt urcate documente, Prestatorul va considera ca in luna respectiva nu sunt documente contabile si va inchide balanta contabila si va depune declaratiile fiscale pe baza documentelor transmise/netransmise.

  Orice document urcat dupa data de 15 a lunii va fi inregistrat in luna urmatoare.

  Prestatorul nu isi asuma raspunderea pentru depunerea cu intarziere a declaratiilor sau transmiterea cu intarziere a sumelor de plata aferente obligatiilor fiscale in cazul in care transmiterea documentelor se realizeaza dupa data de 15 a lunii pentru luna precedenta.

  In situatia in care Prestatorul identifica faptul ca sunt documente netransmise de catre client (de exemplu: plati efectuate in extrasul de cont pentru care nu exista factura), acesta le va inregistra intr-un cont intermediar provizoriu, va transmite clientului la final de luna ce documente lipsesc, va inchide balanta pe baza documentelor transmise deja, urmand ca Clientul sa se oblige sa transmita in lunile in care urmeaza documentele respective dar nu mai tarziu de luna Decembrie a anului exercitiului financiar. Reconcilierea documentelor mai tarziu de luna Decembrie se va efectua contracost. Prestatorul nu isi va asuma raspunderea pentru soldul contului intermediar generat de documentele netransmise de catre Client care va fi raportat in Bilantul anual.

  b) documente adiționale emise de autorități – în două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de documente adiționale, dar nu mai târziu de 48 de ore anterior împlinirii termenului de depunere a documentelor solicitate;

6.6. Nerespectarea termenelor menționate mai sus, poate duce la încetarea Contractului de către Prestator. În mod excepțional, cu acordul Prestatorului, Clientul poate transmite informațiile și documentele necesare prestării serviciilor în afara termenelor menționate mai sus.

6.7. Prestatorul nu va putea fi ținut responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul Contractului, inclusiv pentru nedepunerea în termenul legal a documentelor solicitate de prevederile legale în vigoare, ca urmare a nerespectării de către Client a prevederilor acestui capitol.

6.8. Clientul se va asigura că transmiterea, păstrarea și colectarea informațiilor și documentelor transmise Prestatorului în vederea prestării Serviciilor respectă prevederile legale aplicabile.

6.9. Clientul asigură arhivarea corespunzătoare și conformă cu prevederile legale a tuturor documentelor originale a căror copii au fost transmise Prestatorului în vederea prestării serviciilor.

6.10. Părțile agreează expres că Prestatorul nu va putea fi ținut răspunzător în nici o circumstanță pentru orice prejudiciu ce rezultă din neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligației Clientului prevăzută la clauza 6.9 de mai sus.

6.11. Pentru a evita orice dubiu, Părțile agreează expres că prin natura lor serviciile Prestatorului se bazează exclusiv pe copii ale documentelor puse la dispoziție în timp util de către Client care au un caracter corect, exact și complet iar documentele originale sunt permanent în posesia Clientului sau a persoanelor autorizate în mod expres de acesta.

6.12. Clientul isi asuma faptul ca transmiterea de documente dupa data prevazuta la art. 6.5. litera a) se va face cu notificarea expresa pe mail a Prestatorului. Prestatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele neinregistrari in contabilitate a documentelor transmise dupa aceasta data si care nu sunt notificate prin mail. 

 1. Obligațiile Prestatorului

7.1. Prestatorul va presta serviciile cu priceperea și grija cuvenite și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prestatorul nu va face sau nu va omite să facă nimic ce poate fi considerat că încalcă prevederile legale aplicabile.

7.2. Serviciile Prestatorului nu propun și nu implică efectuarea unei analize a tranzacțiilor în care este implicat Clientul sub aspectul conformității cu prevederile legale aplicabile și/sau al oportunității. Prestatorul presupune că substanța economică a tranzacțiilor este cea reflectata în copiile documentelor transmise și că acesta observă integral prevederile legale aplicabile precum și interesele legitime ale Clientului.

7.3. Considerentele reflectate în clauza 7.2 de mai sus nu pot fi în nici o circumstanță invocate de către Client pentru atragerea răspunderii Prestatorului.

7.4. Prestatorul își rezervă dreptul ca, în orice moment, să aducă orice modificări serviciilor prestate conform Contractului în vederea respectării prevederilor legale în vigoare sau să aducă modificări pe care le consideră necesare care nu afectează substanțial natura sau calitatea serviciilor.

7.5. Prestatorul va determina modul de prestare al serviciilor cât și persoanele care vor fi însărcinate cu prestarea acestora.

7.6. Prestatorul are dreptul să subcontracteze integral sau în parte serviciile agreate prin Contract către alte societăți din grupul Prestatorului sau către alți subcontractori fără acordul prealabil al Clientului. Prestatorul va răspundere în continuare față de Client conform prevederilor Contractului pentru serviciile ce au fost astfel subcontractate.

7.7. Prestatorul nu are răspundere pentru:

 1. a) monitorizarea evenimentelor care au avut loc după data prestării serviciilor agreate;
 2. b) actualizarea oricăror livrabile aferente serviciilor prestate în lipsa unui acord expres scris din partea Prestatorului;

7.8. Serviciile sunt prestate exclusiv în beneficiul Clientului, nici o terță persoană nu poate dobândi vreun drept în legătură cu serviciile prestate.

7.9. Prestatorul are dreptul să distrugă orice documente transmise de către Client după expirarea termenelor de prescripție aplicabile arhivării acestora.

 1. Onorarii și cheltuieli

8.1. Clientul are obligația să achite Prestatorului onorariile aferente serviciilor prestate conform Contractului, cheltuielile ocazionale aferente prestării acestora precum și orice taxe şi impozite, inclusiv TVA, aplicabile acestora.

8.2. Clientul are obligația de a plăti integral orice factură, indiferent de deducerile care îi sunt impuse de lege.

8.3. În eventualitatea în care serviciile prestate depășesc numărul tranzacțiilor și/sau numărul de angajați prevăzuți în contract, Părțile vor agrea onorariul adițional ce urmează a fi plătit de Client prin semnarea unui un act adițional la prezentul Contract.

8.4. Onorariile anexate la Contract sunt susceptibile de a suferi modificări pentru a reflecta schimbarea condițiilor de piață. Prestatorul va notifica Clientului aceste schimbări cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse prin transmiterea unei notificări prin mijloacele de comunicare agreate de Părți.

8.5. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Clientului. Accesarea sau utilizarea serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor onorarii constituie acordul Clientului de actualizare a Onorariilor astfel cum acestea au fost modificate de către Prestator.

 1. Facturare și plată

9.1. Facturarea serviciilor agreate în contract se va face lunar sau trimestrial, dupa caz. Factura aferentă serviciilor ce urmează a fi prestate într-o luna va fi emisă până la data de 5 a respectivei luni.

Factura trimestriala va fi efectuata in luna de mijloc a trimestrului calendaristic pentru care se presteaza serviciile.

9.2. Facturile vor fi emise electronic în format .pdf și vor fi transmise la adresa de email atașată contului de utilizator.

9.3. Fiecare factură emisă va fi însoţită de o descriere a serviciilor ce fac obiectul facturării respective.

9.4. Detalii despre facturi:

 1. a) în lipsa unei înțelegeri contrare, toate onorariile stabilite prin Contract vor fi calculate și exprimate in RON;
 2. b) în cazul în care facturile trebuie emise în EUR, onorariile exprimate in EUR urmează să fie calculate la cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României aplicabil pentru ziua emiterii;
 3. c) orice neclarităţi privind facturile trebuie adresate în termen de 5 de zile de la data emiterii facturii, dar sumele asupra cărora nu există neclarităţi trebuie plătite până la data scadentă;

9.5. Modalitatea de plată: Facturile trebuie achitate în termen de 20 zile de la primirea facturii. Plata onorariilor incluse în factură se va face prin ordin de plata sau prin serviciul de plata cu cardul pus la dispozitie de catre Prestator ale cărui detalii sunt asociate contului de utilizator al Clientului. Simpla ajungere la scadenţă a facturii fără a fi plătită reprezintă punerea în întârziere a clientului.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1.Clientul va avea doar dreptul să folosească drepturi de proprietate intelectuală în condițiile stabilite în Contract sau de legea aplicabilă. Orice drept de folosință a drepturilor de proprietate intelectuală va fi neexclusiv, acordat pe perioada de valabilitate a Contractului și netransferabil.

10.2. Dacă orice documente sau informații sunt transmise de Client Prestatorului, Clientul se va asigura că documentele sau informațiile transmise nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unei terțe persoane. În acest sens, Clientul se obligă să despăgubească Prestatorul pentru orice pretenții o terță persoană le ridică împotriva sa.

10.3. Libertatea folosirii ideilor: Prestatorul poate dezvolta sau folosi pentru alți clienţi orice idee, concept, informaţie sau know-how generat în cursul furnizării serviciilor.

 1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

11.1. Prestatorul colectează de la Client informațiile pe care acesta le furnizează pentru: (i) a crea contul de utilizator care pot include dar nu se limiteză la nume, email, număr de telefon, adresă, nume de utilizator și parolă, cont bancar, număr de identificare Registrul Comerțului, cod unic de identificare; (ii) informații furnizate de Client în vederea prestării serviciilor incluzând fără a se limita la date de facturare, date privind personalul Clientului etc; (iii) informații în legătura cu prestarea serviciilor obținute din date publice și/sau surse terțe; (iv) informatii privind plata cu cardul 

11.2. Prestatorul colectează informații privind utilizarea serviciilor de către Client, incluzând dar fără a se limita la tipul de servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp în care aceste servicii au fost prestate.

11.3. Prestatorul colectează informații privind modalitatea de interacțiune a Clientului cu serviciile, preferințele manifestate precum și setările alese în legătură cu serviciile. În anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificării unice.

11.4. Prestatorul poate colecta informații privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare și versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc.

11.5. Informațiile colectate prevăzute la punctele 11.1. -11.4 de mai sus sunt prelucrate de către Prestator în scopul prestării serviciilor. Prestatorul folosește aceste informații și pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a dispozitivelor acestora, asistență Clienți dar și pentru dezvoltarea serviciilor curente. Prestatorul nu dezvăluie către terțe părți informațiile pentru a fi utilizate în scopuri de marketing.

11.6. Prestatorul este autorizat să utilizeze informațiile colectate în cadrul oricărei investigații/demers judiciar care are legatură cu utilizarea de către Client a serviciilor precum și în orice alte cazuri în care utilizarea acestora este permisă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.7 Pentru mai multe informatii despre politica GDPR: https://iconta24.com/gdpr/ si https://iconta24.com/politica-de-confidentialitate/

 1. Confidențialitate

12.1. Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importantă pentru noi așadar, toate informațiile personale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale.

ICONTA24 nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora.

Informațiile de orice natura furnizate de către Utilizator către ICONTA24, vor rămâne în proprietatea ICONTA24.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă ICONTA24 acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca ICONTA24 să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.

ICONTA24 va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, dacă este cazul, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către ICONTA24, mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.

12.2. Informaţii confidenţiale -Părțile convin să folosească informaţiile confidenţiale ale celeilalte Părţi exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepţia următoarelor cazuri: i) când acest lucru este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către un organism profesional; ii) consilierilor cu care Părțile lucrează.

12.3. Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale unor subcontractanți sau prestatori de servicii cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și consultanților Clientului care sunt implicați în problema respectivă. Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu contractul își va păstra valabilitatea trei ani după primirea acestor informații. Cele de mai sus nu se aplică informațiilor care (i) sunt disponibile publicului, sau (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligații de confidențialitate în legătură cu acestea, sau (iii) erau deja cunoscute de Partea care primește aceste informații.

 1. Răspundere

13.1. Răspunderea pentru orice pierdere, pagubă, costuri şi cheltuieli apărute sau suferite de Client în urma furnizării serviciilor va fi în exclusivitate responsabilitatea Prestatorului, iar Clientul se angajează ca în nici o circumstanță să nu înainteze acțiuni cu privire la asemenea pierderi, costuri si cheltuieli, împotriva angajaților, agenților şi subcontractorilor Prestatorilor, sau a angajaților, partenerilor agenților sau subcontractorilor acestora.

13.2. Cu excepția cazurilor de fraudă, dol şi de culpă gravă, răspunderea Prestatorului, a partenerilor, personalului, asociaților şi subcontractorilor acestuia, rezultată din Contract, datorată neglijenței sau altor cauze, care pot cauza pierderi, daune, costuri şi cheltuieli Clientului cât şi asociaţilor acestuia (incluzând fără a se limita la toţi membrii grupului de companii din care face parte Clientul) în ceea ce priveşte serviciile, nu va depăşi valoarea contractului anual pentru aceste servicii.

13.3. Prevederile Paragrafului 13.1. și 13.2 stabilesc limita absolută a obligațiilor cu privire la serviciile oferite şi exclud orice alte obligaţii. În special, dar fără a avea caracter limitativ, răspunderea Prestatorului nu va fi angajată pentru creșterea costurilor sau cheltuielilor, generarea de pierderi sau de profit, producerea pierderilor indirecte de profit, incluzând, fără a se limita la pierderile economice sau eșecul în realizarea beneficiilor sau reducerilor anticipate.

13.4. O procedură judiciară apărută în legătură cu furnizarea serviciilor, poate fi generată de una dintre Părţi în urma notificării în scris a acestei intenţii către cealaltă Parte, în interiorul termenului de prescripţie prevăzut de legea română.

13.5. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli generate în orice mod de vreo acţiune sau omisiune frauduloase sau neglijente, înţelegeri eronate sau reprezentări deficitare sau neîndeplinirea obligaţiilor de către Client, directorii, angajaţii, agenţii sau subcontractorii acestuia şi în cazul în care Prestatorul suferă un prejudiciu datorită unei astfel de cauze imputabile Clientului, Prestatorul va avea dreptul de a recupera pierderile suferite.

13.6. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru nici o acțiune sau misiune anterioară începerii Contractului şi, ca urmare, în cazul în care o problemă în derulare este transmisă, răspunderea Prestatorului va putea fi angajată numai începând cu data la care a fost semnat Contractul sau în măsura în care prestarea serviciilor depinde de furnizarea anumitor documente de către Client de la data la care Prestatorul a primit aceste documente.

13.7. Răspunderea Prestatorului nu va putea fi angajată pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli rezultând direct sau indirect din acţiunea sau omisiunea unei terţe persoane.

13.8. În eventualitatea în care împotriva clientului au fost dispuse măsuri contravenționale care au legătură directă cu serviciile prestate de către Prestator, acesta din urmă va răspunde fața de Client numai în măsura în care omisiunea/neexecutarea/ executarea defectuoasa a serviciilor de către Prestator nu este o consecință directă sau indirectă a omisiunii/neexecutării/executării defectuoase a obligațiilor de către Client. Pentru a evita orice dubiu, Părțile agreează expres că în acest caz răspunderea Prestatorului nu poate depăși limita prevăzută la art. 13.2 de mai sus.

13.9. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru nici o întârziere sau imposibilitate de a-și îndeplini obligaţiile când acestea au apărut din motive independente de controlul acestuia.

 1. Încetarea Contractului

14.1. Contractul poate fi reziliat de către oricare dintre Părţi pe baza notificării cu efect imediat, dacă (i) partea cealaltă încalcă în mod semnificativ Contractul şi nu remediază această încălcare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări scrise în acest sens, caz în care rezilierea contractului operează de plin drept, fără alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei, la expirarea termenului menționat anterior, (ii) sumele datorate de către Client prestatorului nu sunt achitate integral dupa procedura de suspendare conform Contract, (iii) Prestatorul are indicii că prevederile art. 5 nu sunt respectate (iv) executarea Contractului (inclusiv aplicarea unor înţelegeri privind onorariile) poate contraveni unei cerinţe legale sau cu caracter de reglementare

14.2. Notificarea de 30 de zile – Contractul poate fi denunţat unilateral în orice moment de către oricare din părţi, cu o notificare prealabilă scrisă de 30 de zile, dar nu mai repede de 3 luni de la data incheierii contractului.

14.3. Clientul va achita Prestatorului toate onorariile aferente serviciilor prestate până la momentul încetării Contractului.

14.4 La incetarea contractului Prestatorul va pune la dispozitie rapoartele contabile si arhiva cu declaratiile fiscale depuse. La cerere Prestatorul poate pune la dispozitie si baza de date din softul in care s-a operat contabilitatea aceasta nefiind o obligatie asumata de catre Prestator.

14.5 In cazul in care sunt facturi neachitate, Prestatorul va pune la dispozitie documentele prevazute la 14.4 pentru lunile corespunzatoare doar dupa ce achitarea facturilor scadente aflate in sold.

 1. Comunicarea

15.1. Dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract, toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți se vor face în scris, în limba română și vor fi livrate personal sau transmise prin email, scrisoare recomandată sau alte mijloace de comunicare indicate de Client aferente contului său de utilizator. Notificările între Părți vor fi considerate efective:

(i) în cazul livrării personale, la momentul livrării;

(ii) în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată, la data menționată pe “confirmarea de primire” aflată în posesia expeditorului;

(iii) în cazul transmiterii prin email, la data transmiterii.

15.2. Fiecare Parte își poate modifica oricând adresa cu notificarea celeilalte Părți în maniera descrisă mai sus.

15.3. Fiecare Parte își poate modifica oricând datele de contact, modificarea produce efecte și îi este opozabilă celeilalte Părți de la data la care noile date de contact sunt transmise

15.4. Prezenta clauză nu se va aplica cu privire la comunicarea oricărei pretenţii formulate, notificări, ordin, hotărâri sau alt document cu privire la sau în legătură cu orice proceduri, litigiu sau acțiune rezultând din sau în legătură cu aceste Condiții Generale sau Contractul, în măsura în care regulile obligatorii relevante aplicabile comunicării oricărui astfel de document prevăzut sau guvernat de orice lege aplicabilă sau procedură judiciară, diferă de prevederile prezentei clauze

 1. Alte Clauze

16.1. Legea aplicabilă: Legislaţia română va guverna prevederile Contractului precum și a Condiţiilor Generale şi orice acord care are legătură cu ele.

16.2. Litigii: În cazul apariţiei unor divergenţe între parţi, acestea vor încerca soluţionarea prin negocieri între persoane aflate la nivel superior de ambele părţi. În cazul în care ambele părţi sunt de acord se va încerca rezolvarea problemei prin mediere. Dacă divergenţa nu se rezolvă prin negociere sau mediere, fiecare părțile sunt de acord că singurele în măsură să soluţioneze disputa, având jurisdicţie exclusivă, sunt instanţele judecătoreşti

16.3. În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract sau aplicarea oricărei astfel de prevederi unei persoane sau unui set de circumstanțe va fi stabilită a fi nevalabilă, ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice măsură, celelalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi prejudiciate sau afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

16.4. Clientul nu poate cesiona, gaja sau greva în alt mod cu sarcini drepturile și obligațiile ce-i revin prin prezentul Contract, în parte sau în întregime, fără acordul prealabil în scris al Prestatorului.

16.5. Contractul, anexele acestuia precum și Condițiile Generale constituie întreaga înțelegere și acordul între părți și înlocuiește orice discuții, înțelegeri sau acorduri anterioare cu privire la obiectul Contractului. Orice termen al Contractului poate fi modificat și se poate renunța la respectarea oricărui termen al prezentului Contract doar cu acordul în scris al tuturor părților la prezentul Contract. Renunțarea de oricare dintre părți la (parte din) drepturile ce-i revin prin prezentul Contract nu va opera și nu va fi interpretată ca o renunțare la orice altă încălcare sau o încălcare ulterioară de către partea care renunță. Termenii prezentului Contract vor guverna toate anexele acestuia și orice documente încheiate și livrate pentru a fi implementate vor fi interpretate într-o manieră compatibilă cu termenii prezentului Contract.

16.6. Modificări: Aceste Condiţii generale (şi/sau conţinutul oricărui acord cu care au legătură) pot fi modificate sau desfiinţate în orice moment prin acord scris între părți. Orice astfel de modificări nu vor afecta drepturile sau obligaţiile vreunei părţi, ce au fost născute anterior acelui acord, exceptând cazul în care se specifică în mod expres.